Dary nad 5.000 Kč | Věcné dary

Prostředků na zkvalitňování léčebné péče o pacienty není ve zdravotnictví nikdy dost, proto Fakultní nemocnice Olomouc předem děkuje všem sponzorům za každý finanční nebo věcný dar, který nám pomáhá zlepšit podmínky pro naše pacienty.

Pokud jste se rozhodli věnovat FN Olomouc finanční nebo věcný dar, můžete tak učinit na základě darovací smlouvy, kterou najdete na této stránce. Váš dar bude oficiálně zaevidován v majetku FNOL Potřebujete-li bližší informace ohledně poskytnutí finančního či věcného daru ve prospěch Fakultní nemocnice Olomouc, obraťte se prosím na Odbor ekonomiky a financování FN Olomouc: