Rozhodli jste se darovat finanční prostředky Fakultní nemocnici Olomouc. Srdečně Vám za to děkujeme. Vaši podporu péče o naše pacienty vnímáme nejen jako projev důvěry v práci týmů zdravotníků na jednotlivých pracovištích, ale také jako závazek. Uvědomujeme si, že váš dar musíme smysluplně investovat do podpory zdraví, rozvoje moderních lékařských metod, do transformace péče pro budoucnost.